Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/inkoopindez.org/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Het sociaal kapitaal van een leveranciersnetwerk: een case study uit de gezondheidszorg -

Het sociaal kapitaal van een leveranciersnetwerk: een case study uit de gezondheidszorg

Sociaal kapitaal gaat over de relaties die men heeft en hoe deze gebruikt worden om kennis in te winnen. Deze studie identificeert verschillende fasen bij het opzetten van een netwerk van zorgleveranciers en bespreekt manieren waarop sociaal kapitaal gebruikt kan worden ten behoeve van het netwerk.

Dit congrespaper presenteert uitkomsten van een case study naar het West of England Academic Health Science Network (WEAHSN) dat als doel heeft om de innovatie van producten en diensten in de gezondheidszorg te verbeteren. De case study geeft inzichten in de organisatie van een leveranciersnetwerk in de zorg en de rol die sociaal kapitaal daarin speelt.

WEAHSN is een leveranciersnetwerk met medisch specialisten, inkopers, leveranciers en universiteiten. Dit netwerk stimuleert innovaties in producten en diensten om diabetes te voorkomen of te behandelen. Deze studie onderzoekt hoe sociaal kapitaal in het leveranciersnetwerk is georganiseerd om doelen van het netwerk te behalen.

De belangrijke onderzoeksthema’s sociaal kapitaal, leveranciersnetwerk en het grensgebied hiertussen worden uiteengezet in relatie tot het regisseren van een leveranciersnetwerk.

Wat is sociaal kapitaal?

Er is een onderscheid tussen het individuele en het collectieve perspectief op sociaal kapitaal. Het individuele perspectief ziet sociaal kapitaal als het totaal aan actuele en potentiële middelen die iemand ten dienste staan als gevolg van het sociale netwerk dat iemand heeft opgebouwd. Op het niveau van groepen gaat sociaal kapitaal over de normen die binnen een groep gelden voor het beheren van relaties binnen die groep. Het sociale kapitaal van een netwerk betreft de middelen die een netwerk ten dienste staan als gevolg van de sociale structuur van het netwerk.

Het individuele en het collectieve perspectief lijken met elkaar in tegenspraak omdat er beargumenteerd wordt dat het individueel toe-eigenen van sociaal kapitaal een negatieve impact heeft op het sociaal kapitaal van het collectief.

Het bestaan van sociaal kapitaal garandeert niet dat leden van een netwerk hier ook toegang toe hebben. Sociaal kapitaal van een netwerk wordt vaak geactiveerd wanneer er specialistische kennis nodig is. Vaak gaat dit via relaties. Sociaal kapitaal gaat daarom over wat je weet en wie je kent en hoe je die contacten en kennis gebruikt.

Wat zijn interorganisatorische leveranciersnetwerken?

Interorganisatorische leveranciers netwerken verbinden actoren in het leveren van producten of diensten. Er zijn studies die interorganisatorische netwerken koppelen aan verbeterde innovatie prestatie, verhoogde concurrentiekracht van kleine en middelgrote bedrijven in hetzelfde cluster en verbeterd zorgaanbod in interorganisatorische zorgnetwerken. Ketenregie is een term die gebruikt wordt om coördinatie en integratie aan te duiden in de interorganisatorische netwerken van (zorg)aanbieders.

Het sociaal kapitaal van interorganisatorische leveranciersnetwerken

Er is een soort natuurlijke fit tussen sociaal kapitaal en supply chain management (SCM). SCM gaat vaak over de impact van relaties op prestaties. Veel SCM onderzoek gaat over relationele aspecten zoals vertrouwen, de afstand tussen netwerkspelers, en gedeelde waarden. Sociaal kapitaal bevindt zich in relaties binnen het netwerk en de algehele netwerkstructuur. Sociaal kapitaal van een organisatie in het netwerk wordt beïnvloed door de positie die de organisatie in het netwerk heeft. Hoe dieper relaties verankerd zijn in het netwerk, hoe meer er gedeeld wordt en hoe meer responsiviteit er is in het netwerk.

Dit versterkt de visie op sociaal kapitaal die zegt dat het ontwikkelen hiervan door middel van sterke relaties cruciaal is voor het behalen van de beoogde prestatie. Connecties tussen organisaties worden echter vaak gemaakt voor een specifiek project met een specifiek doel. Wanneer dit bereikt is eindigt het (succesvolle) relatienetwerk.

De mobilisatie en orkestratie van de middelen van sociaal kapitaal hebben betrekking op de processen in het netwerk. Daarom is in dit onderzoek mobilisatie van het sociale kapitaal binnen een interorganisatorisch leveranciersnetwerk gepositioneerd als het bevorderen van het begrip orkestratie (of: regie) van een leveranciersnetwerk.

Methodologie

Dit onderzoek betreft één netwerk met meerdere projecten. Het onderzoekt manieren om het kapitaal van een leveranciersnetwerk te kunnen mobiliseren en orkestreren. De theorie over sociaal kapitaal wordt gebruikt als een lens die helpt om sociaal kapitaal dat reeds bestaat in een netwerk te verklaren en hoe het wordt gebruikt om doelen te behalen en waarde toe te voegen.

De WEAHSN wil een platform ontwikkelen, integreren en implementeren voor digitale producten en diensten die helpen diabetes te voorkomen of te behandelen – The Diabetes Digital Coach Testbed.

Resultaten en discussie

De WEAHSN heeft eerst via een “diabetes challenge” bedrijven geïdentificeerd die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het behandelen of voorkomen van diabetes. Een expert panel heeft voorstellen voor de “diabetes challenge” beoordeeld en hieruit zijn enkele bijdragen geselecteerd om partner te worden van het project en het netwerk. Vervolgens kwamen er sub projecten waarin de producten of diensten werden ontworpen, ontwikkeld en getest; dit werd collectief gemanaged.

Orkestratie van het leveranciersnetwerk

Het samenvoegen van individueel en collectief sociaal kapitaal is nodig om het netwerk te starten en de doelen te definiëren en om het interesse te wekken van zorgaanbieders en vertegenwoordigers van consumenten. Zodra het netwerk is opgezet start het regie proces. Hier worden de leden beheerd, gemotiveerd en middelen en informatie over alle leden geïntegreerd. Zo wordt een meer formele netwerkstructuur gecreëerd. Wanneer het netwerk en de gezamenlijke acties van het netwerk volwassener worden kan de regisseur zich meer richten op het faciliteren van outputs en outcomes.

Sociaal kapitaal ontwikkeling

Tijdens het opstarten van een netwerk komt er veel individueel sociaal kapitaal samen. Het samenvoegen van individueel sociaal kapitaal tot sociaal kapitaal van het netwerk wordt zichtbaar door gedeeld vertrouwen, een gemeenschappelijke taal, begrip van de kernwaarden van stakeholders en een perceptie van geloofwaardigheid.

In de fase van het daadwerkelijk vormen van een netwerk worden meer tastbare middelen, zoals investeringen, tijd en technologische activa de individuele bijdragen aan het netwerk. Deze investeringen worden gemaakt naast de continue investering in sociaal kapitaal. Wanneer het netwerk zich ontwikkelt naar meer en meer gezamenlijke activiteiten zijn de eerder genoemde middelen nog steeds belangrijk, maar steeds meer discretionaire inspanning van leden tilt de prestaties naar een hoger niveau. Hiermee wordt de bereidheid bedoeld om individuele vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en het inzetten van gezamenlijke creativiteit om oplossingen te ontwikkelen. Het sociaal kapitaal van het netwerk kan als middel gebruikt worden om deze discretionaire inspanning te stimuleren, omdat vertrouwen, gedeelde doelen, sterke relaties en investering in het netwerk hierbij van belang zijn.

Veel activiteiten gedurende de opstartfase en de ontwerpfase die gebaseerd zijn op individueel en zakelijk sociaal kapitaal dragen bij aan de ontwikkeling van netwerk sociaal kapitaal op de lange termijn. De betrokkenheid van de leden bij het identificeren van nieuwe leden draagt bij aan het genereren van vertrouwen in het selectieproces, vertrouwen in de nieuwe leden en een perceptie van gedeeld eigendom over het hele netwerk en de doelen, processen en middelen. De regisseur blijft activiteiten ondernemen om bruggen te slaan tussen leden tijdens de fase van collectieve acties. In dit stadium is ook beter te zien dat sociaal kapitaal niet uniform verspreid is over de leden en dat de relaties versterken of verzwakken gedurende het project.

Outputs, outcomes en impact

In de beginfasen is een significante output de stijging in het sociaal kapitaal van WEAHSN omdat zij haar relaties met bekende organisaties versterkt en met nieuwe organisaties opzet. Tijdens het vormen van het netwerk is een belangrijke output het opbouwen van het netwerk kapitaal.

Het project is in lijn met een outcome prioriteit van de Britse National Health Services (NHS), namelijk het vergroten van de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes. Belangrijk is om binnen het netwerk dit uitgangspunt voor ogen te houden, zeker wanneer nieuwe leden toetreden en het netwerk zich uitbreidt en leden nieuwe mogelijke outcomes zien.

Het netwerk was ten tijde van dit onderzoek bezig met een evaluatie strategie wat ook een netwerk outcome is om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders kunnen identificeren in welke mate het product de lokale zorgbehoeften dient.

Gedurende de opstartfase wordt gewerkt aan de impact van het netwerk of de behoefte van patiënten en de lokale populatie. Tijdens de formatiefase wordt gewerkt aan de impact op de cultuur van samenwerken. Tot slot heeft het netwerk impact op het opschalen van innovatie.

Conclusie

Deze studie suggereert dat netwerken die innovatieve oplossingen ontwikkelen in de zorg zeer dynamisch zijn en snel door de opstart en formalisatie fase gaan. Deze snelheid neemt af wanneer waarde wordt gecreëerd door collectieve activiteiten. De netwerkregisseur dient de leden door deze fasen te begeleiden en gedurende alle fasen het sociaal kapitaal te beheren.

Sociaal kapitaal van het netwerk dient zich aan in de input, het proces, de output en de outcome en blijft gedurende het gehele proces groeien. In de opstartfase wordt sociaal kapitaal geïnvesteerd, het wordt verder uitgebouwd en wordt ook een belangrijke uitkomst voor de leden van het netwerk. Naarmate het netwerk zich meer op de daadwerkelijke uitkomsten voor patiënten gaat richten verschuift de nadruk van het genereren van sociaal kapitaal naar het creëren van impact met behulp van sociaal kapitaal. De regisseurs zetten hun eigen sociaal kapitaal in om nieuwe leden te verbinden met bestaande netwerkleden. De netwerkregisseur dient sociaal kapitaal te zien als een output die van waarde is voor het vermogen van het netwerk en als een doel op zich.

Sociaal kapitaal verschuift tussen de leden van het netwerk gedurende het bestaan van het netwerk. De regisseur dient goed in de gaten te houden dat deze fluctuatie niet komt omdat leden geen vertrouwen in elkaar hebben. Het is de taak van de regisseur om ervoor te zorgen dat alle middelen van de leden beschikbaar blijven voor iedereen in het netwerk. Daarnaast dient de regievoerende organisatie ook alert te blijven op het verschuiven van sociaal kapitaal, zeker in een hoog gecentraliseerd leveranciersnetwerk.

 

Volledige referentie: Harland, C., Hendy, C., Touboulic, A., & Yingli, W.(z.d). Supply network social capital: a healthcare case study.

Facebooktwitterlinkedinmail

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.