Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/inkoopindez.org/public_html/wp-content/themes/Minamaze_Pro/admin/main/inc/class.redux_filesystem.php on line 29

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/inkoopindez.org/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
Zorginkoop is ook een vak: Problemen in China’s sociale gezondheidssysteem en de valkuilen van strategische zorginkoop. -

Zorginkoop is ook een vak: Problemen in China’s sociale gezondheidssysteem en de valkuilen van strategische zorginkoop.

Een competente zorginkoper, die als derde partij namens de zorggebruikers optreedt, kan met strategische inkoop bijdragen aan de waarde van de zorg. Deze zorginkoper kan in zowel het belang van de overheid als dat van de consumenten onderhandelen met zorgaanbieders wat zorgt voor kosteneffectieve zorg. Helaas kan niet worden verwacht dat het gebruik van strategische zorginkoop in een zorgstelsel automatisch zal gaan leiden tot gewenste resultaten. Er ontstaan vaak conflicten die worden veroorzaakt door “incompetentie”, wat inkopers hindert in hun aanpak en kosteninflatie verergert. Deze studie geeft een verklaring voor de snel stijgende kosteninflatie in het Chinese zorgsysteem, door te focussen op de unieke rol van de Social Health Insurance (SHI) Administration, de lokale of regionale zorginkoper in het Chinese systeem. Deze studie stelt dat ondanks de voordelen van een derde partij, als strategische zorginkoper, niet mag worden vergeten dat effectieve inkoop afhangt van cruciale voorwaarden die niet altijd aanwezig zijn. Een betere afstemming tussen de capaciteit van de SHI Administration en haar mandaat is essentieel voor de juiste stap naar strategische inkoop van zorg in China.

Introductie

Een strategische inkoper van zorg als derde partij kan veel intrinsieke spanningen in de gezondheidszorg verminderen. Selectief contracteren, concurrentie en monitoring kunnen worden ingezet om zorgaanbieders kosteneffectieve en hoogwaardige kwaliteit te laten leveren. Gemotiveerde, competente inkopers zijn nodig voor een juiste balans tussen efficiëntie, kostenbeheersing en kwaliteit van zorg. China kent een groot probleem voor wat betreft kosteninflatie in de zorg. Van verzekeraars wordt verwacht dat ze een actieve rol spelen in de inkoop van zorg, hiervoor verstandige keuzes maken en de gevolgen voor consumenten en overheid in het achterhoofd houden.

Hypothesen

In dit onderzoek worden hypothesen getoetst die trachten de verschillen tussen medische kosten in verschillende regio’s te verklaren aan de hand van kenmerken van de lokale/regionale bureaus van de SHI Administration. De premie-inkomsten worden beheerd door de lokale/regionale SHI Administration. Veel SHI fondsen hebben veel meer premie geïnd dan uitgekeerd. Zo’n overschot kan de druk op fondsen verminderen om te sturen op kosteneffectiviteit. Hieruit volgt de eerste hypothese:

  1. ‘Een overschot aan SHI-fondsen is positief gerelateerd aan lokale medische kosten’

De Chinese centrale overheid stuurt strak op de omvang van het ambtenarenapparaat. Veel SHI Administration bureaus hebben te weinig mensen in dienst om overzicht te houden. Dit resulteert in de volgende hypothese:

  1. De administratieve capaciteit van de SHI Administration is negatief gerelateerd aan lokale medische kosten’

Tevens is het systeem van aanbieders soms moeilijk te beheren omdat het aantal zorgaanbieders en aantal verzekerden tussen de regio’s verschillen.

  1. De technische complexiteit van het SHI beheer is positief gerelateerd aan lokale medische kosten’

Methode

De data die is gebruikt bij deze studie komen uit vier verschillende bronnen. (1) China Health Statistical Yearbook (2006-2014), (2) China Labor Statistical Yearbook (2006-2014), (3) China Statistical Yearbook (2006-2014) en (4) The Operation Reports of Social Insurance Programs (2011-2014). De data uit de eerste drie rapporten beslaat alle 31 provincies van China over negen jaren (279 datapunten). Het vierde rapport bevat data van 28 provincies over vier jaren (112 datapunten).

Resultaten

In de jaren van 2006 tot 2014 laat dit onderzoek zien dat in relatieve termen (ten opzichte van de totale zorgconsumptie) de totale kosten van intramurale ziekenhuiszorg en de kosten van medicijnen per opgenomen patiënt zijn gedaald met resp. 48% en 57,4%. Dit komt mogelijk door strengere regulering. Het financieringsoverschot per ingeschreven persoon laat een jaarlijkse groei zien van 5.9%, het toegewezen operationele budget voor SHI Administration nam met 15% toe en de werklast (in aantallen zorgaanbieders per medewerker en aantallen verzekerden per medewerker) steeg aanzienlijk tussen 2011 en 2014. De provincies Hainan, Beijing en Shanxi waren in relatieve kosten gemeten de duurste gebieden. Regionale verschillen betreffende financieringsoverschotten waren minder duidelijk, met hoge overschotten in zowel goed ontwikkelde provincies, Shangai en Fuijan, en minder economisch ontwikkelde provincies zoals Tibet en Xinjiang.

Regressieanalyses zijn uitgevoerd met de kosten van intramurale ziekenhuiszorg en kosten van medicijnen als afhankelijke variabelen. De totale kosten van intramurale ziekenhuiszorg hangen positief samen met het financieringsoverschot van de lokale SHI Administration. Er is een negatieve relatie gevonden met het operationele budget, maar het aantal medewerkers heeft geen statistisch significante relatie met de totale kosten. Tevens hangt de technische complexiteit niet samen met de totale kosten. Voor kosten van medicijnen geldt hetzelfde. Al met al wordt de eerste hypothese goed ondersteund. De tweede krijgt gedeeltelijke ondersteuning en de derde wordt niet ondersteund door de data.

Conclusie 

Meerdere alternatieve verklaringen voor de snelle inflatie van medische kosten zijn te relateren aan de SHI Administration. Vaak ontbreekt motivatie en is er sprake van administratieve tekortkomingen, wat de derde inkoper belemmert in haar strategische inkoop.

De opstapeling van hoge premies wordt moeilijk onder controle gehouden door de SHI Administratie wat de kosteninflatie versterkt en negatief werkt op de efficiëntie van verzekeringsfondsen.

Een verkeerde afstemming van organisatorische prikkels plaatst financiële veiligheid boven de kostenbeheersing waardoor een laag operationeel budget juist zorgt voor hogere medische kosten. Gevolgd door onvoldoende investeringen wat effectief beheer door verzekeringsfondsen belemmert.

Dit onderzoek laat tevens zien dat in sommige regio’s, met passende prikkels voor de SHI Administration, er een competente inkoper kan ontstaan die zorgt voor een kosteneffectieve- en hoge kwaliteitszorg. De ratio van medewerkers in dienst heeft hier geen invloed op.

Als laatste is het nodig om te streven naar strategische zorginkoop en moet de opbouw van voldoende capaciteit op waarde geschat worden. Om problemen op dit gebied te voorkomen wordt informatievoorziening steeds belangrijker in het Chinese SHI.

Bron

Liu K, Jingwei A. Able to purchase? Agency problems in China’s social health insurance system and the pitfalls of third-party strategic purchasing. International Journal of Health Planning and Management 2018;33:1045-1059. DOI 10.1002/ hpm.2559

Facebooktwitterlinkedinmail

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.