Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/customer/www/inkoopindez.org/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
Inkoop in de zorg, Author at - Pagina 2 van 2

Author Archives: Inkoop in de zorg

Implementatieproces en pay-for-performance in de gezondheidszorg

Deze review bevat een opsomming van bevindingen met betrekking tot het implementeren van een pay-for-performance programma. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van literatuur en sleutelinformanten. Er wordt een uiteenzetting gegeven van de relatie tussen de volgende implementatiefactoren: implementatie processen, eigenschappen van de interne en externe omgeving en karakteristieken van de aanbieders. Deze review geeft hierbij geen […]

Lees meer

Beleid gericht op competitie tussen ziekenhuizen en tussen huisartsen in vijf Europese landen.

Dit artikel geeft een overzicht van verschillende soorten beleid die als doel hebben het vergroten van de competitie tussen zowel ziekenhuizen als huisartsen. Er wordt hierbij gekeken naar het beleid in vijf Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Portugal en Nederland. Er is echter beperkt empirisch bewijs over de effectiviteit van de verschillende beleidsmaatregelen. Het argument […]

Lees meer

Het effect van Pay-for-Performance programma’s op gezondheid, zorggebruik en het zorgproces

Pay-for-performance (P4P) programma’s geven financiële beloningen of sancties aan individuele zorgaanbieders en/of groepen zorgaanbieders naar gelang hun prestatie op geselecteerde kwaliteitsindicatoren. In theorie, indien correct ontworpen en gebruikt, helpen P4P programma’s het gedrag van aanbieders te sturen naar het verbeteren van de geleverde zorg, het reduceren van onnodig gebruik van dure zorg en het verbeteren […]

Lees meer

Het implementeren van Value-Based Payment hervormingen

In de Verenigde Staten is een verschuiving zichtbaar van het fee-for-service betalingsmodel naar betaling gebaseerd op waarde. Dit door gebruik te maken van Value-Based Payment (VBP). Er zijn verschillende vormen van VBP, maar deze modellen kunnen over het algemeen gedefinieerd worden als financiële prikkels met als doel klinische kwaliteit en uitkomsten voor de patiënt te […]

Lees meer

Het toevoegen van een kostenconditie aan het waardegedreven zorginkoop programma van Medicare beloont ziekenhuizen met lage zorgkwaliteit

De Amerikaanse Centers for Medicare and Medicaid Services (die zorg verzekeren en contracteren voor ouderen en mensen met lagere inkomens) proberen ziekenhuizen te prikkelen om zorg van hoge kwaliteit tegen lage kosten te leveren door middel van het Hospital Value-Based Purchasing (waardegedreven zorginkoop) programma. Vóór 2015 werden ziekenhuizen alleen beoordeeld op hun kwaliteit en konden zij op basis van kwaliteit een financiële bonus of malus ontvangen. Vanaf (het fiscale jaar) 2015 is voor het eerst ook een kostenconditie opgenomen, waardoor dit het eerste nationale Amerikaanse onderzoek is dat beide factoren, kwaliteit en kosten, meeneemt. (meer…)

Lees meer

Niet per se algemene aanbestedingsplicht zorgverzekeraars

Erik van Raaij, universitair hoofddocent Inkoop in de Zorg


De uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van donderdag 19 juni heeft veel losgemaakt en dat is terecht. Door de rechtbank werd bepaald dat Zorgverzekeraar CZ moet worden aangemerkt als aanbestedende dienst, en dat CZ daarom een inkoopprocedure voor de inkoop van stomamateriaal moet staken. CZ was van plan om de levering van stomamaterialen en bijbehorende dienstverlening voor de periode 2015-2017 te gunnen aan één aanbieder in plaats van de huidige 17.

(meer…)

Lees meer

Het “Alternative Quality Contract”

In 2009 heeft Blue Cross Blue Shield (BCBS) of Massachusetts een nieuw type contract in de markt gezet voor de inkoop van zorg onder de naam “Alternative Quality Contract”. Dit contract combineert capitation (abonnementstarief per lid/verzekerde) met prestatiebeloning in een meerjarenovereenkomst (vijf jaar). Met dit contract worden groepen van zorgaanbieders gecontracteerd die verantwoordelijk zijn voor de eerstelijns zorg van ten minste 5000 BCBS leden. Deze “zorggroepen” bestaan uit meerdere samenwerkende specialistenpraktijken of combinaties van eerstelijns zorgaanbieders en ziekenhuizen. Uit het abonnementstarief moet ook alle zorg betaald worden die de betreffende BCBS leden nodig hebben van zorgaanbieders buiten de zorggroep. GGZ en verslavingszorg worden soms buiten dit budget om vergoed. (meer…)

Lees meer